SpaceNet
Rozwijamy
przestrzeń telekomunikacyjną


SpaceNet Sp. z o.o.


Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia
Polska
NIP:5862316761

Kontakt


Centrala Gdynia: +48 501439978
Biuro Warszawa: + 48 502407446


Email: office@spacenet.com.pl